Wat is Dalton onderwijs

Allereerst: Een Daltonschool is een ‘gewone' basisschool voor ‘gewone' kinderen. Op een Daltonschool wordt op een andere manier omgegaan met de leerlingen en de leerstof.
Een Daltonschool is een basisschool net als iedere andere basisschool. Ook wij hebben als doel om er voor te zorgen dat ieder kind optimaal wordt voorbereid op de verdere toekomst, de vervolgopleiding en de maatschappij.

 

Een Daltonschool onderscheidt zich door haar visie en de manier van inrichten van het onderwijs. Hierbij staan de drie Daltonprincipes centraal: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerken. Dalton is geen systeem of methode. Het is een manier van denken en leven. Het legt de verantwoordelijkheid bij de kinderen en leerkrachten.
Dalton geeft vrijheid maar wel binnen bepaalde grenzen. Het zet kinderen ertoe aan hun eigen weg te vinden. Kinderen moeten alle kans hebben om zich te kunnen ontplooien. Wij zijn ervan overtuigd dat Dalton de beste onderwijskansen geeft om het kind zich optimaal te laten ontwikkelen.

 

Het team van de Delftse Daltonschool verneemt met grote regelmaat positieve reacties van oud-leerlingen, -ouders en ook leerkrachten uit het voorgezet onderwijs ten aanzien van de goede aansluiting van ons basisonderwijs op het vervolgonderwijs. De oorzaak hiervan is het verantwoordelijkheidsgevoel van onze leerlingen ten aanzien van de werkzaamheden en het gewend zijn aan het zelfstandig plannen van het werk.

 

De Delftse Daltonschool is een basisschool met een Dalton-certificaat. Om het certificaat "Dalton" te ontvangen en een officiële Daltonschool te kunnen zijn, moeten alle teamleden een Daltonopleiding volgen. De Daltonvereniging bezoekt iedere vijf jaar onze school. Hierdoor blijft onze kwaliteit gewaarborgd.

 

Wilt u meer weten over het daltononderwijs bij ons op school: In ons daltonwerkboek vindt u alle informatie. 

 

Nederlandse Dalton Vereniging

Als u meer informatie wilt hebben over het Daltononderwijs in Nederland,
klik dan hierboven "Nederlandse Dalton Vereniging" aan.