Geschiedenis Daltononderwijs

Helen Parkhurst (1887-1973) was de grondlegster van het Daltononderwijs. Zij was in 1905 onderwijzeres op een eenmansschooltje in de Verenigde Staten. Ze gaf daar les aan veertig kinderen van zes tot twaalf jaar en merkte al gauw dat het gebruikelijke frontale, klassikale onderwijs niet werkte. Daarom koos ze ervoor het onderwijs meer op de individuele kinderen af te stemmen. Eerst in het plaatsje Dalton in Massachusetts op de High School en vanaf 1920 in een zelf opgerichte daltonschool in New York. Haar principes noemde ze het Dalton Laboratory Plan. Via Engeland bereikten in de jaren '20 haar ideeën Nederland.

 

Kenmerkend voor het Daltononderwijs is dat het zich steeds aanpast aan de veranderende eisen en verwachtingen van de samenleving. De principes vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid en samenwerking blijven overeind, maar hebben door de jaren heen andere accenten gekregen.