De intern begeleider

De intern begeleider of zorgcoördinator is de zogenaamde spin in het web van onze zorgstructuur. Alle leerlingen worden ingedeeld in een zorgniveau van 1 t/m 4, waarbij niveau 1 inhoudt dat het kind volgens de algemene uitgangspunten en visie wordt begeleid en niveau 4 betekent dat er voor het kind een hulpplan en/of handelingsplan bestaat, er regelmatig overleg is met de ouders en intern begeleider, of dat een verwijzing naar het speciaal basisonderwijs is/wordt gegeven.


De intern begeleider voert groeps- en leerlingbesprekingen met de leerkrachten en is partner in gesprekken met ouders en leerkrachten waar zorg bestaat vanaf niveau  2of 3 of op verzoek van ouders of leerkrachten.  Zij begeleidt vooral de leerkrachten, neemt deel aan regionale bijeenkomsten omtrent zorg, zit in het regionale netwerk, coördineert het contact met het samenwerkingsverband en de preventief medewerkers. Daarnaast ontwikkelt de IB informatiemateriaal voor ouders en collega’s.

 

Op de Delftse Daltonschool is de intern begeleider ook aandachtsfucntionaris. Een aandachtsfunctionaris is een vertrouwenspersoon die door iedereen (collega’s, kinderen, jongeren, ouders etc) benaderd kan worden voor advies, steun of gewoon een luisterend oor als je zorgen hebt over een kind of jongere.

 

Sinds 2012 is iedere instelling of organisatie die met kinderen, jongeren en/of ouders werkt, verplicht om met de meldcode kindermishandeling te werken. 

 

Het woord kindermishandeling is een beladen woord. Het gaat er vooral om dat wanneer je zorgen hebt over een kind of een vriendje, wat dan ook, dat je hierover kan praten. Dit kan samen met de aandachtsfunctionaris, vertrouwenspersoon of een leerkracht zijn.


Suzanne Roos is de intern begeleider op onze school.