Ouderbijdrage

Ieder schooljaar wordt er een geldelijke bijdrage aan de ouders gevraagd. Deze gelden worden gebruikt om activiteiten te financieren, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die niet worden vergoed door het ministerie van Onderwijs. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen, sportdag, schaatsen, pleinfeest, schoolkamp en schoolreis. Het mag duidelijk zijn, dat wij deze ouderbijdrage nodig hebben om bij te dragen aan het scheppen van een aangename leeromgeving op onze school.

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2015 – 2016 is vastgesteld op:

- Leerlingen van groep 1 t/m 6: € 50,- (inclusief schoolreis)

- Leerlingen van groep 7 en 8: € 82,50 (inclusief schoolkamp)

 

U kunt het geld overmaken op rekeningnummer (vermeld naam en groep van uw kind):

NL41INGB0002386258 t.n.v. Oudervereniging Delftse Daltonschool

U kunt ook contant betalen. Lever een envelop met gepast geld in bij de leerkracht van uw kind en vermeld op de envelop naam en groep van uw kind.