Oudervereniging

Het bestuur van de oudervereniging ondersteunt het schoolteam en is verantwoordelijk voor de organisatie van activiteiten en festiviteiten die binnen de school worden georganiseerd. Het gaat om bijvoorbeeld de viering van Sinterklaas, Kerst, Pasen, de sportdag, de kranslegging, het pleinfeest en de schoolreis. Hierover wordt natuurlijk met de leerkrachten en de schoolleiding overlegd. Ook vergadert de oudervereniging tenminste acht keer per jaar. Daarnaast is er tenminste een keer per jaar een algemene ledenvergadering. Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit verkozen leden.

Voor verschillende activiteiten is extra hulp nodig. Via de Nieuwsflits worden alle ouders daarover geïnformeerd.