Ouderbijdrage

Ieder schooljaar wordt er een geldelijke bijdrage aan de ouders gevraagd. Deze gelden worden gebruikt om activiteiten te financieren, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en die niet worden vergoed door het ministerie van Onderwijs. Voorbeelden van deze activiteiten zijn: viering van Sinterklaas, Kerst en Pasen, sportdag, pleinfeest, schoolkamp en schoolreis. Het mag duidelijk zijn, dat wij deze ouderbijdrage nodig hebben om bij te dragen aan het scheppen van een aangename leeromgeving op onze school.

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is vastgesteld op:

- Leerlingen van groep 1 t/m 6: € 50,- (inclusief schoolreis)

- Leerlingen van groep 7 en 8: € 87,50 (inclusief schoolkamp 1 keer per 2 jaar) 

 

U kunt het geld overmaken op rekeningnummer (vermeld naam en groep van uw kind):

NL41INGB0002386258 t.n.v. Oudervereniging Delftse Daltonschool

U kunt ook contant betalen. Lever een envelop met gepast geld in bij de leerkracht van uw kind en vermeld op de envelop naam en groep van uw kind.

 

Het mag ook in delen betaald worden.

 

Tegemoetkoming schoolkosten 2020-2021

Bent u Delftpashouder en heeft uw kind een gratis pas, dan stort de gemeente Delft een tegemoetkoming in de schoolkosten op de pas van uw kind. Met het tegoed kunnen jij, of je ouders, in de winkels school- en sportspullen kopen en op school een gedeelte van de ouderbijdrage betalen. 

Het tegoed wat je ontvangt is:

  • Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar: € 50
  • Voor kinderen van 12 t/m 17 jaar: € 150*

De tegemoetkoming in de ouderbijdrage op scholen is maximaal: 

  • Voor de basisschool: € 50
  • Voor de middelbare school (t/m 17 jaar): € 120*

* Het tegoed wordt binnen 5 werkdagen na aanvraag op de pas gestort als je bij de start van het nieuwe schooljaar (31 augustus) nog 17 bent.

De gemeente maakt het tegoed over op de Delftpas. Je krijgt geen contant geld of geld op je rekening gestort. Het tegoed kun je het hele jaar door besteden in bepaalde winkels.

 

Voor wie is de tegemoetkoming?

  • Voor kinderen van 4 t/m 17 jaar uit een (één-ouder)gezin met een laag inkomen. 

Pasjaar 2019

  • € 1.559 voor gehuwden, samenwonenden of (één-ouder)gezinnen 
  • € 1.091 voor alleenstaanden

De kinderen moeten een gratis Delftpas hebben. Deze krijgen zij gelijktijdig bij de € 5 pas van de ouder.

 

Hoe werkt het?