Ouders in actie

Onze school biedt vier- tot twaalfjarigen een veilige en rustige omgeving, waarin zij zich op allerlei vlakken kunnen ontplooien. Wij willen ouders zo breed mogelijk informeren over de vorderingen van hun kinderen en over schoolzaken in het algemeen. Hiervoor staan ons de volgende instrumenten ter beschikking: het rapport, de schoolgids/website, nieuwsflitsen, ouderavonden, projectafsluitingen, ouderochtenden en kijkdagen.
In september vinden de eerste oudergesprekken plaats. Dit gesprek is een startgesprek. In dit gesprek is er gelegenheid om informatie aan de leerkracht te geven, informatie van de leerkracht te vragen en ontvangen en kunnen eventuele afspraken gemaakt worden.


Wij vinden het ook belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind op school. U als ouder bent een onmisbare schakel in de relatie tussen school en leerling. Ouders kunnen op onze school hun betrokkenheid op vele manieren uiten: meedenken (bestuur, MR) en meedoen (lezen, begeleiden etc).

Via de nieuwsflits, de mail en de whiteboards bij de lokalen vragen wij regelmatig of ouders kunnen helpen bij: de verkeerslessen, meefietsen naar een museum of de bioscoop of hulp tijdens de sportdag, helpen met de musical, enzovoort. Opgeven of aangeven dat u geïnteresseerd bent kan via de leerkracht van uw kind, de directeur of de contactpersoon.

Daarnaast zien we ouders als educatief partner, jullie zijn de experts van jullie kind! Wij maken graag gebruik van jullie expertise, informatie en ervaringen om samen een optimale leeromgeving te creëren.

 

Lees hier meer over wat ouders van onze school vinden.