Wat zeggen ouders over onze school

Eigentijds onderwijs op maat
Wij zijn heel blij met deze school voor onze drie kinderen (groep 3, 6 en 8).

In de mooi gelegen school (randje Midden-Delfland, natuurlijke omgeving) hangt een rustige, prettige sfeer. Leerlingen zijn na een instructie zelfstandig of in groepjes lekker aan het werk. Vooraf is duidelijk wat er gedaan moet worden want de reken-, taal-, spellings- en andere taken worden gepland op het planbord (lagere groepen) of door de leerlingen zelf door middel van hun taakkaart (hogere groepen). Als docenten, werkzaam bij de TU Delft, weten wij dat het kunnen plannen vaak een probleem is voor studenten die dit niet hebben meegekregen in hun voorafgaande opleidingen. Veel scholen geven vooral frontaal onderwijs en het Daltononderwijs is uitermate geschikt om je kinderen voor te bereiden op zelfstandig leren studeren. 

Sinds een aantal jaar wordt er les in Engels gegeven en heeft de school extra aandacht voor techniek. Daarnaast worden initiatieven van ouders verwelkomd. Dit heeft onder andere geleid tot bijdragen aan muzikale ontwikkeling en een programmeercursus voor geïnteresseerde leerlingen.

In een klas kunnen de leerniveaus verschillen. Het is heel fijn dat kinderen zich op onderdelen kunnen verdiepen, met een hogere groep kunnen meedoen of eenvoudiger kunnen beginnen. Maar toch zorgen de leerkrachten ervoor dat de klas één sociaal geheel blijft. Ook de jarenlange ervaring van de school met de Kanjertraining draagt hiertoe bij. De Delftse Daltonschool heeft een uitstekend en betrokken leerkrachtenteam & directie.

Marijke & René

 

 

Uitdagend onderwijs voor hoogbegaafden

Onze dochter Isa is aan het eind van groep drie op de Delftse Daltonschool gekomen. Zij is net als haar oudste zus hoogbegaafd en bleek in het reguliere basisonderwijs onvoldoende uitdaging en begeleiding te krijgen waardoor zij erg ongelukkig was. We zijn op zoek gegaan naar een ander type onderwijs waarbij kinderen op eigen niveau kunnen werken, zoals bij Dalton onderwijs het geval is.

Wat ons bij de Delftse Daltonschool direct aansprak was het lichte schoolgebouw, de kleinschaligheid, de rust in de school en het warme onthaal door directie, leerkrachten en intern begeleider. Toen er ook nog een plusklas bleek te zijn, was de keuze voor deze school snel gemaakt.

Het leerprogramma voor Isa wordt continu bij gesteld aan haar behoeften. Zo wordt lesstof waar nodig gecompact, mag ze sommige uitleg overslaan, volgt ze lessen in de plusklas en volgt ze soms les in een hogere groep zoals rekenen. In de plusklas krijgt ze per periode les over uitdagende onderwerpen zoals dinosauriërs, bruggen en het heelal. De kinderen leren niet alleen over het onderwerp, maar leren ook presenteren, samenwerken, informatie opzoeken en informatie verwerken tot een verslag of powerpoint. Aan het eind van elk onderwerp wordt, door de kinderen, voor de ouders een presentatie gehouden. De kinderen maken hier ontzettend veel werk van en beleven er erg veel plezier aan. Als ouder is het ook erg leuk om te zien wat de kinderen geleerd hebben.

Omdat we bij onze jongste dochter Amber dezelfde ontwikkeling zagen als bij haar zussen waren we ontzettend blij dat deze school een pilot is gestart om kinderen met drie jaar naar school te laten gaan. Amber was de eerste die hier aan meedeed en startte op 3,5 jarige leeftijd op de basisschool. Zo kreeg zij al vroegtijdig de uitdaging die zij zo nodig had. Alle hulde en respect voor de directie, leerkrachten en intern begeleider die dit vol enthousiasme hebben opgestart.

We vinden het fijn dat onze dochters (weer) met plezier naar school gaan. Het Daltonsysteem met plusklas blijkt ontzettend goed bij hen te passen. Dat we daarvoor dagelijks vanuit Rijswijk een aardig eindje moeten reizen, vinden we dan ook geen enkel probleem.

Lianne Schrik, moeder van Isa (groep 5) en Amber (groep 1)

 

 

Een fijne school!

Toen onze dochter Chiara 3 jaar was, werd het tijd om een basisschool voor haar te kiezen. We hebben een paar scholen bezocht  voordat we bij de Delftse Daltonschool zijn gaan kijken. Na een zeer warm welkom door de directeur, een goed gesprek en een rondleiding door het gezellige schoolgebouw, wisten we het gelijk zeker: deze school zou het worden. Nu zit Chiara in groep 2 en we zijn nog iedere dag blij met onze keuze voor de Delftse Daltonschool.  Doordat het een kleine school is, kent iedereen elkaar.  Het is bijvoorbeeld heel leuk om te zien dat kinderen uit groep 8 onze dochter ook kennen en haar ’s ochtends vrolijk begroeten. Waarom anderen ook voor de Delftse Daltonschool zouden moeten kiezen? Goed onderwijs, bevlogen leerkrachten, een goede sfeer binnen de school... kortom gewoon een hele fijne school!

Natascha 

 

 

Voorbereiden op je toekomst.

Toen onze oudste dochter bijna drie jaar was, zijn we gaan kijken op verschillende scholen in Delft. Tijdens de open dag op de Delftse Daltonschool werden we door de school rondgeleid door een leerling uit groep 8. Hij vertelde heel duidelijk hoe het Daltononderwijs op deze school werkt. Al vanaf groep 1 leren de kinderen om werkjes te plannen en in elke volgende groep wordt dit iets uitgebreid, zodat de leerlingen in groep 8 het werk voor de hele week zelf kunnen indelen. Welk werk ze moeten doen staat vast, er wordt gewerkt met vaste methodes voor alle vakken. Omdat ieder kind zelf zijn werk plant, kan ieder kind ook werk op zijn eigen niveau maken. Hierdoor is de zorg voor de leerlingen heel goed geregeld. Zelf je werk leren plannen is heel erg handig voor op de middelbare school en voor later tijdens je werk.

Wij waren zo onder de indruk van dit verhaal van de leerling en van de rust in de klassen, dat we meteen een afspraak hebben gemaakt met de directeur om onze dochter in te schrijven.

Onze oudste dochter zit ondertussen in groep 5 en de jongste in groep 2 en we zijn nog steeds heel blij dat we voor de Delftse Daltonschool hebben gekozen. Onze meiden hebben het heel erg naar hun zin. Ze zitten in kleine groepen, waardoor er veel aandacht voor elk kind is. Ze leren goed plannen, samenwerken en zelfstandig problemen op te lossen.

Petra Ekkes, moeder van Bregtje en Karlijne.