Librijn openbaar onderwijs

De Delftse Daltonschool is een school van de stichting Librijn. Het privacy statement van de school kunt u vinden op de website van Librijn via deze link

 

Librijn openbaar onderwijs is verantwoordelijk voor het openbaar primair onderwijs in Delft en Rijswijk. De openbare basisscholen worden bezocht door ongeveer 2.900 leerlingen en er zijn circa 290 medewerkers werkzaam.

 

Scholing van de onderwijsteams en medewerkers is een belangrijk thema binnen Librijn. Startende leerkrachten begeleiden wij door het aanbieden van scholing en coaching. Samen met het openbaar primair onderwijs in Den Haag (De Haagse Scholen) en de Pabo van de Haagse Hogeschool hebben wij hiervoor een samenwerkingsproject gestart. Kijk ook eens op de website van het project versterking samenwerking

 

De identiteit van Openbaar onderwijs

De identiteit van de openbare school wordt bepaald door de mensen die samen de school vormen en de waarden die zij met elkaar delen. Identiteit is dus geen kwestie van kiezen, maar van delen.

 

Er is op de openbare school ruimte voor de cultuur en overtuiging van elk kind. Door kinderen kennis te laten maken met de levensbeschouwing en cultuur van anderen leren zij de meerwaarde van diversiteit ontdekken. Kinderen worden zich bewust van hun eigen identiteit en bereiden zich tegelijkertijd voor op de pluriforme samenleving.

 

Wij zijn een openbare school from Vereniging Openbaar Onderwijs on Vimeo.